EIM.cl

  ¡12 de Julio segundo día de Maccabilandia Invierno 2016!  

6 6 baja

2 2 baja   5 5 baja

6 6 baja

 

¡13 de Julio tercer día de Maccabilandia Invierno!

 

1 1 baja   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

1 1 baja   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

1 1 baja   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

6 6 baja

¡14 de Julio cuarto día de Maccabilandia Invierno!

 

 

 

 

 

 

 

1 1 baja   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

2 2 baja   5 5 baja

6 6 baja

¡15 de Julio Quinto día de Maccabilandia Invierno!

 

 

   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

1 1 baja   4 4 baja

2 2 baja   5 5 baja

1 1 baja   4 4 baja

6 6 baja